Projekter med mennesker

Lisbet THORØE Larsen

kursus i Lyset


æsklinger


2022                 Fortæl med Ting                             Ådalsskolen og Statens Kunstfond                                                                                       Huskunstnerforløb med mundtlig fortælling og assemblage for elever fra 5. og 6. årgang fra specialskolen                                   Ådalsskolen i Vamdrup. Artikel fra Jydske Vestkysten.      

                     

2021                  Klimakunst Sammen - sKRIDT            Klimafolkemødet i Middelfart                                                                                             Fælles kridtkunstværk for børn og voksne under Klimafolkemødet i Middelfart.             

  

2018                  Workshop ’Den Yderste Grænse’      Nicolai for Børn                                                                                                               – tegning ud fra tingslige sansninger for indskolingsbørn.


2018                    Workshop ’Synlige Bibelord’          Sankt Nicolai Kirke                                                                                                         Assemblage med 180 konfirmander.


     

Afsnit er den primære byggeblok til hjemmesider. Hvis du vil ændre dette afsnit, skal du blot dobbeltklikke her eller klikke på Rediger tekst. Du kan også ændre typografien her. Hvis du trækker i teksten, flyttes afsnittet også på siden.

2021           Arrangør af udstillingen Kvindelist med 12 kunstnere


2021           Teknikfilm til online kunstskole Kunstskolen og Kunstnerfællesskabet Annes Atelier

                   6 Teknikker forklaret og indspillet i eget værksted.


2018            ’Mærk Magien i Historien’                    Kolding Bibliotek To læringsinstallationer

                    – Toldboden og Latrinet – bygget 1:1 i forbindelse med Koldings 750års jubilæum.

                    Artikel fra Jydske Vestkysten


2017            Luther på lystavlen                                Kolding Bibliotek
                   Design af tre oplevelseskasser: ’Skærsilden’, ’Tordenvejret’ og ’Luthers arbejdsværelse’ bygget i samarbejde med                       lærlinge fra tømmerlinjen på Hansenberg.


2015            Hittepå Nationalt                                  Videncenter for læsning

                   – Professionshøjskolerne Innovationsprojekt for indskolingselever, der lærer eleverne nye kreative måder at løse                         opgaver på. I samarbejde med Henriette Langkjær skrev jeg fire undervisningsforløb. Sideløbende forsynede jeg                       innovationsvognene med værktøj og overskudsmaterialer fra Skatkammeret Hittepå.dk


2012            RUMrejsen                                          Kolding Bibliotek
                    - En interaktiv oplevelsestur, hvor de rejsende fik Kolding Biblioteks arkitektur, kunst og design ind under huden,                        mens de bruger deres sanser, krop og hjerne.


2010/2013   DIF – Design i Folkeskolen                   Trapholtgruppen
                    Medskaber af den designpædagogiske model DIF til brug ved planlægning af designforløb og af katalog med                          forslag til designpædagogiske forløb i alle skolen fag med indbyggede besøg på Trapholt Se katalog.Projekter for mennesker

Lisbet Thorøe Larsen

unsplash